mandag 16. april 2012

Vintervær og mange lam


Det er blitt vinter igjen her, det har lavet ned i hele dag. Ikke akkurat drømmevær for lamming, og det gir visse utfordringer i logistikken. Lammingen har virkelig kommet i gang for fullt, med 3 søyer som har lammet siste døgn. Vi har nå fullt opp med nyklekte sauemødre med sine respektive lam i lammeboksene inne i fjøset, og i den lille "rød-stua" ute som vi har ominnredet til en lammboks. For å være "føre var" har vi nå satt opp en provisorisk lammeboks i fårhuset ute (også kalt Tiurhuset, for det tidligere har vært brukt til oppdrett av tiur). Den står klar i påvente av den neste som skal lamme. Vi har 3 stykker igjen nå. De fire første lammene vi fikk har vi satt ut sammen med mødrene sine til resten av flokken, og de studerer den nye innredningen i Tiurhuset med stor interesse.


Thina og BTina, Kristin og Kriss

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar